Kas ir kanisterapija?

Suņa asistēta terapija - uz mērķi orientēta, strukturēta, plānota terapeitiska darbība, kurā tiek iesaistīts suns, ar mērķi uzlabot veselību. To vada profesionāļi, kuriem ir speciāla izglītība šajā darba sfērā. Tā ir vērsta uz fizisko, sociālo, emocionālo un kognitīvo funkciju uzlabošanos. Rezultāti ir objektīvi novērojami un izmērāmi. Terapijas process ir dokumentēts un novērtēts.

IEDALĪJUMS:

1. Suņa asistētas aktivitātes - piemēram, ciemošanās pansionātā vai sākumskolā. To mērķis ir iepriecināt klientus, dot jaunu pieredzi, dāvāt prieku, motivāciju un uzlabot dzīves kvalitāti. Rezultāti ir izteikti priekā, gandarījumā un laimē, jo aktivitātēm nav jābūt strikti dokumentētām, kā arī nav noteikts, ka šajās aktivitātēs obligāti būtu jāiesaista speciālists, taču sunim un viņa saimniekam (asistentam) jābūt apmācītiem un pārbaudītiem.

2.  Suņa asistēta pedagoģija – uz mērķi orientētas, strukturētas, plānotas darbības pedagoģijas procesā, kuras notiek iesaistot suni. To vada profesionāļi (pedagogs vai speciālais pedagogs), kuriem ir speciāla izglītība šajā darba sfērā. Rezultāti fokusējas uz akadēmisko mērķu sasniegšanu, tie ir objektīvi novērojami un izmērāmi. Skolnieka, studenta progress ir izmērāms un tiek dokumentēts.

3. Suņa asistēta terapija - uz mērķi orientēta, strukturēta, plānota terapeitiska darbība, kura notiek, iesaistot suni, ar mērķi uzlabot veselību. To vada profesionāļi, kuriem ir speciāla izglītība šajā darba sfērā, piemēram, ergoterapeits, fizioterapeits. Dzīvnieku asistēta terapija ir vērsta uz fizisko, sociālo, emocionālo un kognitīvo funkciju uzlabošanos. Rezultāti ir objektīvi novērojami un izmērāmi. Terapijas process ir dokumentēts un novērtēts.

Kontakta forma

Latvijas Kanisterapijas Asociācija

Copyright (c) 2019 LKTA

Kontakti saziņai

info@lkta.lv

Jaunumu abonēšana